0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo rà soát, thống kê các loài, nguồn gen bản địa quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn và phát triển – tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Báo cáo rà soát, thống kê các loài, nguồn gen bản địa quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn và phát triển – tỉnh Vĩnh Phúc

- Tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH), trong đó có các loài bản địa, loài đặc hữu là nguồn lợi của quốc gia, cần được quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững. Trong đó, các loài, nguồn gen có giá trị kinh tế trở thành đối tượng quan trọng, là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và cả nước

- Tỉnh Vĩnh Phúc là nơi tương tác khá mạnh mẽ của các yếu tố đồng bằng và miền núi vì vậy rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của các yếu tố tự nhiên, nhân sinh, đặc biệt là quá trình phát triển kinh tế, đô thị hóa, khai thác tài nguyên, biến đổi khí hậu. Do vậy, Vĩnh Phúc đã, đang và sẽ tiếp tục chịu những tác động không nhỏ của các yếu tố trên đến sinh thái, ĐDSH, bảo tồn ĐDSH, trong đó có cả những loài, nguồn gen có giá trị. Vì vậy, việc rà soát, thống kê các loài, nguồn gen bản địa quý hiếm có giá trị kinh tế cao cần được ưu tiên bảo tồn và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm góp phần giải quyết những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Mục tiêu của Báo cáo rà soát, thống kê các loài, nguồn gen bản địa quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn và phát triển – tỉnh Vĩnh Phúc là: Giúp Kiểm kê, xác định được thực trạng phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái các loài, nguồn gen bản địa có giá trị kinh tế cần được ưu tiên bảo tồn và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất các giải pháp, biện pháp bảo tồn và phát triển các loài, nguồn gen bản địa có giá trị kinh tế...

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo rà soát, thống kê các loài, nguồn gen bản địa quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn và phát triển – tỉnh Vĩnh Phúc

(huycuong-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi