0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng từ năm 2015 đến năm 2020 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh báo cáo file (.pdf)

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng từ năm 2015 đến năm 2020 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với trung tâm là thành phố Vũng Tàu, là một trong những trung tâm phát triển lớn của nền kinh tế cả nước. Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, khí hậu và môi trường đầu tư, đây là khu vực kinh tế năng động và phát triển hàng đầu của cả nước. Thành phố Vũng Tàu là đô thị lớn nhất tỉnh, với những nhiệm vụ quan trọng về cả du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp dầu khí và an ninh quốc phòng, hiện đang được khẩn trương xây dựng, mở rộng để trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Thực hiện điều tra, thu thập số liệu và báo cáo sự đổi mới toàn diện về chất lượng trong công tác quản lý xã hội, và các hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng của Tỉnh. Từ đó giúp nhìn ra được thuận lợi, khó khăn để từng bước hình thành phương hướng, nhiệm vụ phát triển cho những năm tới tạo động lực giúp tỉnh bà Rịa Vũng Tàu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng từ năm 2015 đến năm 2020 - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi