0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

-Thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 54/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Mục tiêu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 sở Lao động -Thương binh và xã hội.

* Thời điểm báo cáo: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi