0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 của thành phố Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 5 năm 2011 - 2015 và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Vũng Tàu

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/8/2014 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 20/8/2010 của Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015; Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 18/04/2012 việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-20015 của thành phố Vũng Tàu; UBND thành phố Vũng Tàu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

  - Một số tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 5 năm 2011 - 2015 như sau:

   + Về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra.

   + Công tác quy hoạch và quản lý đất đai, trật tự xây dựng tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   + Việc lập lại trật tự đường phố, vỉa hè trong thời gian qua đã được quan tâm và có chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra, còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lòng lề đường.

   + Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do một phần thay đổi chính sách của nhà nước; một phần do sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan chưa được đồng bộ.  

   +  Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách đạt thấp; một số dự án trọng điểm tiến độ chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình hình thực hiện chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện của các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn đạt thấp; gây bức xúc trong nhân dân.

   + Đầu tư cho giáo dục, y tế đã được đẩy mạnh, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như thiếu quỹ đất, giải tỏa đền bù gặp khó khăn nên cơ sở vật chất trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục.

   + Công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa được như mong muốn; tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao.

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020 của thành phố Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi