0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam: Xây dựng nền móng cho tương lai

Nguồn: Hội thảo Phát triển đô thị hợp nhất. Hướng tới các đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Tác giả: THs. KTS. Ngô Trung Hải – Viện trưởng

Cơ Quan: Viện quy hoạch Đô thị - Nông thôn Quốc gia

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi