0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn – tỉnh Bình Định

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2006

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020

 

Bình Định là một trong 5 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Phần đất liền của Bình Định nằm trong giới hạn: từ 13°30´ đến 14°42´ vĩ độ Bắc; từ 108°35´ đến 109°18´ kinh độ Đông.

-Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi.

-Nam giáp tỉnh Phú yên.

-Tây giáp tỉnh Gia Lai.

-Đông giáp biển Đông.

Toàn tỉnh có 10 huyện và 1 thành phố, trong đó có 3 huyện miền núi (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh), 2 huyện trung du (Tây Sơn, Hoài Ân) và 5 huyện, một thành phố thuộc vùng đồng bằng. Với tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 6025,5 km2.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Phần bản vẽ

01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

02: Sơ đồ hiện trạng các đơn vị hành chính

03: Sơ đồ thực trạng phân bố sản xuất

04: Sơ đồ thực trạng phân số sản xuất công nghiệp và khoáng sản

05: Sơ đồ thực trạng phân bố và tiềm năng phát triển du lịch – thương mại – dịch vụ

06: Sơ đồ thực trạng phân bố và tiềm năng phát triển thủy sản kinh tế biển

07: Bản đồ hiện trạng tổng hợp hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn

08: Sơ đồ hiện trạng giao thông

09: Sơ đồ hiện trạng cấp nước

09: Sơ đồ hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

10: Sơ đồ đánh giá đất xây dựng

11: Sơ đồ phân vùng phát triển dân cư và đô thị

12: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

13: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

14: Sơ đồ định hướng san nền

15: Sơ đồ định hướng phát triển Cấp điện

16: Sơ đồ định hướng phát triển Cấp nước

17: Sơ đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ Autocad(.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(b-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi