0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030 - tỉnh Thanh Hóa

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030 - tỉnh Thanh Hóa

- Phạm vi lập Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn (trước đây là xã Hoằng Phúc, Hoằng Vinh và thị trấn Bút Sơn) và xã Hoằng Đức (trước đây là xã Hoằng Minh và xã Hoằng Đức). Với tổng diện tích 1.520 ha, trong đó xã Hoằng Đức có diện tích 748 ha, thị trấn Bút Sơn có diện tích 772 ha

- Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp Sông Lạch Trường các xã Hoằng Xuyên, Hoằng Cát, Hoằng Đạt;  Phía Nam giáp xã Hoằng Đồng; Phía Đông giáp xã Hoằng Đạo; Phía Tây giáp thành phố Thanh Hóa.

- Được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 1840-QĐ/UBND ngày 01 tháng 06 năm 2021

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030 - tỉnh Thanh Hóa : Xây dựng thị trấn Bút Sơn Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của huyện Hoằng Hóa. Là đô thị vệ tinh của thành phố Thanh Hóa, thu hút nguồn lực phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với loại hình vừa và nhỏ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030 - tỉnh Thanh Hóa

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi