0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm hoàn thiện lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2035

Tỷ lệ 1/2.000

Thời hạn lập quy hoạch

Giai đoạn ngắn hạn:  đến 2025.

- Giai đoạn dài hạn: đến năm 2035.

- Tầm nhìn đến năm 2050

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tóm tắt

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Tờ trình về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ cập nhật hiện trạng hạ tầng các dự án liên quan

QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Thiết kế đô thị

 Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi