0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, thành phố Thanh Hóa tỷ lệ 1/2000
Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau: * Hồ sơ phê duyệt quy hoạch Bắc Cầu Hạc * Hồ sơ thiết kế đô thị * Thuyết minh: Thuyết minh tóm tắt *Bản vẽ: QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất QH-02: Bản đồ cập nhật hiện trạng hạ tầng các dự án liên quan QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường QH-10: Thiết kế đô thị Các loại bản đồ nền Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và thuyết minh file word (3ae-acud)
Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi