0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Khu dân cư Phường 6 - Quận 8

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Diện tích phường: 146,85ha

Vị trí: Phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

1-Thuyết minh tổng hợp, Văn bản pháp lý, Thống kê hạ tầng

2-Phần bản vẽ:

-QH01: Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc

-QH02: Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, đường xây dựng

-QH03: Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị

-QH04: Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị

-QH05: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn

-QH06: Bản đồ quy hoạch cấp điện

-QH07: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

-QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

-QH09: Bản đồ hiện trạng môi trường

-QH10: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) , Thuyết minh định dạng word (.doc), Văn bản pháp lý định dạng PDF (.pdf), Thống kê hạ tầng định dạng excel (.xls)

 (nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi