0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tổ 11,12 phường Bắc Lệnh – thành phố Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tổ 11,12 phường Bắc Lệnh – thành phố Lào Cai

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có diện tích 3,5ha. Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Đông giáp Tiểu khu đô thị số 19; Phía Tây giáp đường Hoàng Quốc Việt; Phía Nam giáp Tiểu khu đô thị số 19; Phía Bắc giáp đường sắt, khu nhà thờ.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2020

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tổ 11,12 phường Bắc Lệnh – thành phố Lào Cai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng Là khu vực phát triển đô thị mới thuộc phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Hình thành một khu dân cư đô thị mới với các công trình công cộng, nhà ở và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí, phục vụ cho nhu cầu phát triển đô thị thành phố Lào Cai.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tổ 11,12 phường Bắc Lệnh – thành phố Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi