0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng cụm công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.jpg)

- Được phê duyệt tại: QĐ số 678/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng cụm công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Thời điểm quy hoạch: năm 2019

- Mục tiêu: Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025”; Tạo cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ có mặt bằng sản xuất kinh doanh và phát triển mở rộng; Tạo điều kiện quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời tập trung được các xí nghiệp cơ sở công nghiệp vào cụm, đảm bảo cho việc xử lý môi trường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng; Tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng thu nhập ngân sách nhà nước, đồng thời giải quyết được việc làm cho người lao động; Làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, quy trình quản lý đầu tư xây dựng.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng cụm công nghiệp Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Sơ đồ hiện trạng

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi