0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu xã Bình Minh và Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu xã Bình Minh và Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

 - Nguyên Bình, Bình Minh là hai xã Đồng Bằng thuộc huyện Tĩnh Gia, với xã Nguyên Bình diện tích 31,87km2 và dân số khoảng 9303 người mật độ dân số là 292ng/km2. Trong những năm qua chính quyền và nhân dân xã Nguyên Bình, xã Bình Minh nói riêng huyện Tĩnh Gia nói chung đã và đang phát huy và khai thác những lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và nguồn tài nguyên biển dồi dào để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, qua đó làm nền tảng để nâng cao đời sống về tinh thần cho nhân dân địa phương.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 9062/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019

Quy hoạch chung Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu xã Bình Minh và Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, phục vụ cho việc tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực và toàn huyẹn nói chung. Lập kế hoạch khai thác và sử dụng đất một cách hợp lý tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với chức năng và tính chất của khu đất và định hướng của quy hoạch. Tạo tiền đề cho các bước tiếp theo như lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công cũng như đưa quy hoạch vào thực tế nhằm xây dựng trung tâm đáp ứng được nhu cầu thị trường đầy tiềm năng

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu xã Bình Minh và Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Trung tâm đào tạo nghề Tập đoàn Hong Fu xã Bình Minh và Nguyên Bình huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

+ Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi