0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls), (.jpg)

- Huyện Mỹ Xuyên nằm phía Tây Nam TP. Sóc Trăng, là vùng trọng điểm thủy, hải sản của Tỉnh. Trên địa bàn Huyện có các tuyến đường quan trọng của Quốc gia và của Tỉnh đi qua như QL. 1, ĐT. 935, ĐT. 936, ĐT. 936B, ĐT. 939, ĐT. 940.Theo quy hoạch Vùng tỉnh Sóc Trăng, định hướng đến năm 2050 thành phố Sóc Trăng được lựa chọn là đô thị trung tâm toàn vùng. Theo Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng, địa giới hành chính TP. Sóc Trăng đến năm 2020 được mở rộng ra 4 hướng, thị trấn huyện lỵ Mỹ Xuyên hiện nay được nhập vào TP. Sóc Trăng.

- Được phê duyệt tại: QĐ số 2275/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2017

- Mục tiêu: Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và ðô thị hóa vùng huyện Mỹ Xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tạo điều kiện thúc đẩy đô thị hoá, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân. Phát triển không gian đô thị Mỹ Xuyên thành thị trấn – đô thị loại V, có chức năng của một đô thị có hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội và hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chí đô thị loại V.  Làm cơ sở để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị về sử dụng đất đai, không gian kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh quốc phòng. Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn 2017 - 2020 và 2020 – 2030.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn mới thuộc huyện Mỹ Xuyên đến năm 2030

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi