0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn thuộc phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh) - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn thuộc phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh) - tỉnh Quảng Bình

- Tổ chức điều chỉnh tổng thể trên toàn bộ phạm vi ranh giới đồ án Quy hoạch Phân khu khu vực phía Tây Nam Quốc lộ 1A (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn thuộc phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3678/QĐ-ƯBND ngày 17/12/2014 theo hướng cơ cấu lại các chức năng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đồng Hới hiện nay, đồng thời cập nhật hiện trạng sử dụng đất (khảo sát thực địa, ghép nối hồ sơ địa chính ...) và các quy hoạch chi tiết đã phê duyệt tại khu vực.

- Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt theo Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2021

Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn thuộc phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh) - tỉnh Quảng Bình

- Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch tại phía Tây Nam đường Quốc lộ 1 (đoạn từ F325 đến đường Trương Phúc Phấn) thuộc phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông Bắc giáp Quốc lộ 1; Phía Bắc giáp đường Trương Phúc Phấn và khu dân cư xã Lộc Ninh; Phía Nam và Đông Nam giáp tuyến đường F325 và đường Phan Đình Phùng; Phía Tây Bắc giáp khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A (đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn thuộc phường Bắc Lý và xã Lộc Ninh) - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi