0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Mỹ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Mỹ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Xã Long Mỹ, thuộc huyện Đất Đỏ cách trung tâm huyện khoảng 4,0km nhưng đến nay thu nhập chủ yếu vẫn từ nông nghiệp, trình độ sản xuất ở mức trung bình. Với đội ngũ cán bộ xã Long Mỹ nhiệt tình, năng động, nội bộ đoàn kết, Đảng bộ vững mạnh, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tham gia quản lý nhà nước và động viên các lực lượng tham gia xây dựng, nhân dân nhất trí cao và hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây chính là lý do mà huyện Đất Đỏ chọn xã Long Mỹ để lập dự án “Xây dựng xã nông thôn mới”.

- Được UBND huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Mỹ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Mỹ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Mỹ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng quy hoạch không gian xã NTM

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH 04: Bản vẽ định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi