0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Long Thọ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Long Thọ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Xã Phước Long Thọ nằm ở phía Đông của huyện Đất Đỏ, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuy vậy trong những năm qua, kinh tế xã không ngừng phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật dần được nâng cao. Nhưng chưa đạt chuẩn so với mục tiêu phát triển là thay đổi bộ mặt nông thôn để đến tầm một xã nông thôn mới theo quy định. Vậy, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Long Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã một cách toàn diện, tạo điều kiện cho địa phương thu hút đầu tư vào xã, cũng như kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân.

- Được UBND huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Long Thọ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Long Thọ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Long Thọ huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng quy hoạch không gian xã NTM

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH 04: Bản vẽ định hướng quy hoạch hạ tầng

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi