0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định ban hành đồ án phát triển vùng chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn tỉnh

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch đồng cỏ và vùng chăn nuôi gia súc có sừng tỉnh Ninh thuận đến năm 2020

+ Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đề án quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(nvl-lva-tqt-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi