0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung lần 2 thị trấn huyện Lỵ - Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch chung lần 2 thị trấn huyện Lỵ Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận

+ Thuyết minh thiết kế đô thị

+ Điều lệ quản lý

+ Bản đánh giá tác động môi trường

+ Tờ trình thẩm định đồ án điều chỉnh lần 2 quy hoạch chung thị trấn huyện Lỵ Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ QH_01:Bản đồ liên hệ vùng khu đất quy hoạch

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng và tổng hợp đánh giá đất xây dựng

+ QH_03: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

+ QH_06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH_07: Sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

+ QH_07A: Bản đồ quy hoạch cấp điện  

+ QH_07B: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH_07C: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH_07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ QH_08: Bảnđồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống 5-10 năm

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi