0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung thị trấn Tân Sơn huyện Ninh Sơn đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ QH_01:Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+ QH_02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

+ QH_04: Sơ đồ cấu trúc không gian đô thị - sơ đồ phân vùng phát triển

+ QH_05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2025

+ QH_06: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025

+ QH_07: Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

+ QH_08: Sơđồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_09: Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông đến năm 2025

+ QH_10: Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông đến năm 2020

+ QH_11: Sơ đồ định hướngcấpnước đến năm 2025

+ QH_12: Sơ đồ định hướngcấpđiện đến năm 2025

+ QH_13: Sơ đồ định hướng hệ thống thoát nước thải, quẩn lý chất thải rắn và nghĩa trang đến năm 2025

+ QH_14: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược  

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi