0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam huyện Ninh Phước, Thuận Nam và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam huyện Ninh Phước, Thuận Nam và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Điều lệ quản lý

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+ QH_02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_02B: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường

+ QH_02C: Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng

+ QH_03: Bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn quy hoạch

+ QH_04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị

+ QH_06: Bản đồ định hướng cấp nước

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH_10: Bản đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_11: Bản đồ định hướng hệ thống thông tin liên lạc

+ QH_12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi