0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể quản lý nghĩa trang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tổng thể quản lý nghĩa trang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

+ Thuyết minh phụ lục

+ Các bảng tính toán

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang tỉnhNinh Thuận

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

+ QH_03: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Phước

+ QH_04: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyệnThuận Nam

+ QH_05: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Hải

+ QH_06: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Thuận Bắc

+ QH_07: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Ninh Sơn

+ QH_08: Bản đồ hiện trạng nghĩa trang huyện Bắc Ái

+ QH_09: Bản đồ định hướng nghĩa trang tỉnh Ninh Thuận

+ QH_10: Bản đồ định hướng nghĩa trang thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

+ QH_11: Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Ninh Phước

+ QH_12: Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Thuận Nam

+ QH_14: Bản đồ định hướng nghĩa trang huyện Thuận Bắc

+ QH_15: Bản đồ định hướng nghĩa tranghuyệnNinh Sơn

+ QH_16: Bản đồ định hướng nghĩa tranghuyệnBắc Ái

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg), (.xls)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi