0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT-Khu đồi mỏ cò,cây si-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/500)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng

+ QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng

+ QH04: Bản đồ quy hoạch chia lô

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải sản xuất

+ QH10: Bản đồ quy hoạch san nền

+ QH11: Bản đồ thoát nước mặt

+ QH12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi