0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT-Phường Bến Gót-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/500)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng

+ QH03: Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

+ QH04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử đụng đất

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền và thoát nước mưa

+ QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH11: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH12: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+QH13: Bản đồ thiết kế đô thị

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi