0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 công trình: Cơ sở hạ tầng quy hoạch cấp đất dân cư khu 5A, tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ quy hoạch rãnh thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch điện sinh hoạt

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi