0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Sàn giao dịch việc làm khu vực miền Tây tỉnh Quảng Ninh năm 2013

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 2867 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Sàn giao dịch việc làm khu vực miền Tây tỉnh Quảng Ninh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ ranh giới quy hoạch

+ Sơ đồ vị trí quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ đường chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ Bản đồ quy hoạch san nền

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi