0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất điểm rửa xe tập trung tỷ lệ 1/500 tại khu 11, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được căn cứ tại: QĐ Số: 5549/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất điểm rửa xe tập trung tỷ lệ 1/500 tại khu 11, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

- Thời điểm thành lập: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ Tổng mặt bằng sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi