0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Thuyết minh Quy hoạch phân khu đô thị N7 huyện Đông Anh

Quy hoạch phân khu N7 thuộc địa giới hành chính các xã: Bắc Hồng,Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Việt Hùng, Cổ Loa và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin Thuyết minh Quy hoạch phân khu đô thị N7 huyện Đông Anh

Thuộc đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N7, huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/5000.

Quy hoạch phân khu đô thị N7 huyện Đông Anh được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 37/2010/NĐ-CP Ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 111/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị và Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị GN tỷ lệ 1/5000 đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội xác nhận với các yêu cầu nêu tại Tờ trình 4373/TTr-QHKT ngày 29/12/2010 với quy mô diện tích đến năm 2030 khoảng:1680 ha (ngưỡng phát triển đô thị tối đa khoảng 1814 ha), quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 200 nghìn người (ngưỡng phát triển dân số tối đa khoảng 250 nghìn người).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phân khu đô thị N7

- Vị trí:

Vị trí, quy mô quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000 thuộc địa giới hành chính các xã Bắc Hồng, Vân Nội, Tiên Dương, Uy Nỗ, Việt Hùng, Cổ Loa và thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. 

+ Phía Bắc đến đường vành đai 3

+ Phía Nam đến hành lang xanh Cổ Loa – Sông Thiếp – đầm Vân Trì

+ Phía Đông đến khu di tích Cổ Loa

+ Phía Tây đến hành lang xanh đầm Vân Trì

 

Xem thêm: Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

- Địa hình, địa mạo: 

+ Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, độ cao tự nhiện khoảng từ 10m đến 15m. Nền địa chất khu vực chủ yếu là cát bồi, sét bồi.

+ Địa hình có sự dốc nhẹ từ Tây Bắc xuống Đông Nam, thuận lợi cho việc thoát nước. Một số khu vữ có địa hình trũng thấp, dễ ngập úng do ảnh hưởng của mực nước sông Hồng.

Bản thiết kế phân khu N7

- Được phê duyệt tại:

+ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5000

- Mục tiêu:

+ Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, đáp ứng thời gian, yêu cầu quản lý nhà nước.

+ Đề xuất giải pháp đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai và đang được nghiên cứu rà soát (theo hướng: giữ nguyên cập nhật vào quy hoạch phân khu, được điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ, ...).

+ Xác định cụ thể hóa phạm vi ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới.

+ Xác định các khu chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong các ô quy hoạch.

+ Đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện và Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Thời điểm lập quy hoạch:

+ Năm 2018

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu đô thị N7, huyện Đông Anh, tỷ lệ 1/5000

Thiết kế đô thị N7

Xem thêm: Liên hệ Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2021 – 2025

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi