0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2021 – 2025

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

Tam Nông là một huyện bán trung du miền núi, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, thị trấn Hưng Hóa là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện. Huyện Tam Nông cách trung tâm thành phố Hà Nội 70 km, có vị trí là cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội; có diện tích tự nhiên 155,96 km2, gồm 11 xã, 01 thị trấn với số dân trên 90 nghìn người, mật độ dân số trung bình 583 người/km2. Tam Nông là vùng đầu mối giao thông thủy bộ, nối vùng hợp lưu của sông Hồng và sông Đà, nối Bắc Trung Bộ, đồng bằng châu thổ sông Hồng với các tỉnh Tây Bắc của tổ quốc, là “phên dậu” ở vùng Tây Bắc của tổ quốc:

+ Phía Đông: Giáp huyện Lâm Thao

+ Phía Đông Nam: Giáp thành phố Hà Nội

+ Phía Tây giáp các huyện: Cẩm Khê (Tây Bắc), Yên Lập (Tây), Thanh Sơn (Tây Nam)

+ Phía Nam: Giáp huyện Thanh Thủy

+ Phía Bắc: Giáp huyện Thanh Ba (Tây Bắc) và thị xã Phú Thọ.

Nhằm phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, kết nối đồng bộ về giao thông để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ phấn đấu xây dựng huyện Tam Nông trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh. Đồng thời để cụ thể hóa Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, việc xây dựng Đề án “Phát triển CN-TTCN trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2021-2025” là hết sức cần thiết, tạo cơ sở để huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển CN-TTCN của huyện; xác định các nhóm ngành CN-TTCN gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Nông trong giai đoạn tiếp theo.

* Thành phần đồ án bao gồm:

+ Phần 1: Sự cần thiết và những căn cứ, phạm vi xây dựng đề án

1.1. Sự cần thiết xây dựng đề án

1.2. Căn cứ pháp lý

1.3. Đối tượng, phạm vi của đề án

+ Phần 2: Thực trạng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tam Nông, giai đoạn 2016-2020

2.1. Thực trạng phát triển cn-ttcn giai đoạn 2016-2020

2.2. Tình hình phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016-2020

2.3. Tình hình phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016-2020

2.4. Ứng dụng khoa học công nghệ và công tác bảo vệ môi trường trong phát triển CN-TTCN

2.5. Đánh giá chung

+ Phần 3: Quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện tam nông giai đoạn 2021-2025

3.1. Quan điểm

3.2. Mục tiêu phát triển

3.3. Nội dung và giải pháp thực hiện

3.4. Kinh phí thực hiện và tiến độ thực hiện đề án

3.5. Hiệu quả của đề án

+ Phần 4: Tổ chức thực hiện và những kiến nghị đề xuất

4.1. Tổ chức thực hiện

4.2. Kiến nghị - đề xuất

- Báo Cáo:

+ Báo cáo Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, giai đoạn 2021 – 2025

(NganHT - ThanhThao Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi