0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Quy hoạch chung hệ thống đê điều thành phố Hà Nội

Quy hoạch chung hệ thống đê điều thành phố Hà Nội

Ngày ...., Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã thông qua Quy hoạch đê điều trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Định dạng tài liệu Quy hoạch chung hệ thống đê điều thành phố Hà Nội: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file ảnh(.png) và thuyết minh file word

 

Thành phần hồ sơ Quy hoạch chung hệ thống đê điều thành phố Hà Nội: bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh: 

Thuyết minh tổng hợp

*Bản vẽ file cad:

QH-01: Bản đồ hiện trạng dân sinh kinh tế thành phố Hà Nội

QH-02: Bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội

*Bản vẽ file png: 

QH-03: Bản đồ hiện trạng công trình tiêu thành phố Hà Nội

QH-04: Bản đồ hiện trạng công trình tứoi thành phố Hà Nội

QH-05: Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống công trình tiêu thành phố Hà Nội

QH-06: Bản đồ quy hoạch phát triển hệ thống công trình tưới thành phố Hà Nội

QH-07: Bản đồ trình tự thực hiện quy hoạch và công trình ưu tiên đợt đầu theo quy hoạch thủy lợi tp.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

QH-08: Bản đồ đặc điểm tự nhiên thành phố Hà Nội

QH-09: Bản đồ tình hình lũ lụt và công trình phòng chống lũ thành phố Hà Nội

QH-10: Bản đồ quy hoạch phòng chống lũ thành phố Hà Nội

QH-11: Bản đồ đất đai thổ nhưỡng thành phố Hà Nội

QH-12: Bản đồ quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

  • Tags