Hồ sơ bản vẽ cống tròn thoát nước mưa bê tông cốt thép kích thước cống từ D300 đến D2000. Bản vẽ mối nối cống và đế cống tương ứng. Cống tròn thoát nước mưa được thiết kế theo tuân theo 2
Date published: 21.02.2014 | 22:26
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống tròn thoát nước mưa

Hồ sơ bản vẽ cống tròn thoát nước mưa bê tông cốt thép kích thước cống từ D300 đến D2000. Bản vẽ mối nối cống và đế cống tương ứng. Cống tròn thoát nước mưa được thiết kế theo tuân theo 22TCN 272-05, với hai loại tải trọng là đặt dưới vỉa hè và dưới đường (hoạt tải HL93). Kèm theo bản vẽ là thuyết minh thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn nghiệm thu cống tròn thoát nước mưa BTCT. 

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]