Công trình bệnh viện với quy mô 4 tầng rộng 2000m2. Hệ thống cấp điện cho tòa nhà bao gồm 5 phần:

-          Phần 1: Sơ đồ nguyên lý cấp điện cho tòa nhà

-          Phần 2: Hệ thống chống sét, nối đất của tòa nhà

-          Phần 3: Máng, tủ điện

-          Phần 4: Nguồn

-          Phần 5: Chiếu sáng

Phần 1 là sơ đồ nguyên lý cấp điện của tòa nhà bao gồm 3 bản vẽ.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Sơ đồ khối hệ thống điện

2-Sơ đồ nguyên lý tủ điện phân phối 1

3-Sơ đồ nguyên lý tủ điện phân phối 2

(ht-nth)

Date published: 08.01.2015 | 09:08
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ mẫu bản vẽ thiết kế hệ thống cấp điện bệnh viện (Phần 1)

Công trình bệnh viện với quy mô 4 tầng rộng 2000m2. Hệ thống cấp điện cho tòa nhà bao gồm 5 phần:

-          Phần 1: Sơ đồ nguyên lý cấp điện cho tòa nhà

-          Phần 2: Hệ thống chống sét, nối đất của tòa nhà

-          Phần 3: Máng, tủ điện

-          Phần 4: Nguồn

-          Phần 5: Chiếu sáng

Phần 1 là sơ đồ nguyên lý cấp điện của tòa nhà bao gồm 3 bản vẽ.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

1-Sơ đồ khối hệ thống điện

2-Sơ đồ nguyên lý tủ điện phân phối 1

3-Sơ đồ nguyên lý tủ điện phân phối 2

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]