0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Tuyển sinh 2024, Khoa kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội
Thông tin tuyển sinh đại học 2024 Khoa kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội Tuyển sinh đại học với 200 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 4,5 năm