File mẫu tính dự toán
Date published: 27.01.2015 | 13:05
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
30 EP

Dự toán mẫu hạng mục: Cống ngang qua đường, rãnh thoát nước và nền đường

Dự toán gồm 3 phần

Phần I: Dự toán phần Nền đường

Phần II: Dự toán phần Rãnh thoát nước

Phần III: Dự toán phần cống ngang qua đường

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]