0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Dự toán mẫu hạng mục: Cống ngang qua đường, rãnh thoát nước và nền đường

Dự toán gồm 3 phần

Phần I: Dự toán phần Nền đường

Phần II: Dự toán phần Rãnh thoát nước

Phần III: Dự toán phần cống ngang qua đường

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi