0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Cấp nước-Bản vẽ chi tiết cấu tạo hố van đồng hồ, hố van tay, trụ cứu hỏa và gối đỡ

Hồ sơ bản vẽ các chi tiết cấu tạo cấp nước bên ngoài bao gồm các bản vẽ sau:

- Chi tiết hố van đồng hồ.

- Chi tiết gối đỡ cút và hố van tay

- Chi tiết trụ cứu hỏa và gối chặn

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi