0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa, tiêu chuẩn thiết kế

Áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi