Áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.
Date published: 19.06.2014 | 23:09
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa, tiêu chuẩn thiết kế

Áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]