Đưa ra các công thức tính toán thủy lực, Hệ thống các bảng tra thủy lực
Date published: 22.03.2014 | 10:52
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước.

Để tính toán thủy lực cống thoát nước thường sử dụng bảng tính toán thủy lực của A.A.Lukinức. G.L.Dắc của N.F.Phêđôrov. Các bảng tính toán thủy lực ống thoát nước được thành lập trên cơ sở công thức của viện sỹ M.N.Paolovski công thức có tính ưu việt cao và được ứng dụng rộng rãi để tính toán thủy lực cho kênh mương trong thủy lợi và cả ống thoát nước trong hệ thống thoát nước thành phố…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]