0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Hồ sơ Đề xuất dự án theo hình thức BT

Trong điều kiện ngân sách nhà nước dành cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, bệnh viện, trường học... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn hạn hẹp; phương thức đầu tư Dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) đã chứng tỏ là giải pháp đem lại hiệu quả phù hợp với điều kiện của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời thu hút được nguồn vốn xã hội để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khai thác tối đa hiệu quả từ quỹ đất, tăng thu cho ngân sách địa phương và thành phố.

Trên đây là 1 bộ hồ sơ đầy đủ về 1 dự án được lập theo hình thức BT, nội dung được soạn thảo căn cứ theo Nghị định 59/2015, nghị định 15/2015 và luật đầu tư năm 2014

Hồ sơ tài liệu bao gồm:

-          Thuyết minh để xuất

-          Báo cáo tóm tắt thuyết minh đề xuất

-          Dự thảo tờ trình xin phê duyệt hồ sơ đề xuất

Định dạng tài liệu: .doc ( file word)

 

Tham khảo mẫu Tính tổng mức đầu tư sơ bộ trong hồ sơ Đề xuất dự án theo hình thức BT tại đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-tong-muc-dau-tu-so-bo-trong-ho-so-de-xuat-du-an-theo-hinh-thuc-bt.html

Sau khi nhà đầu tư lập Hồ sơ đề xuất dự án gửi Bộ, nghành, UNBD tỉnh thẩm định và khi có quyết định phê duyệt Đề xuất dự án theo hình thức BT thì nhà đầu tư được UBND tỉnh giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo hình thức BT theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01-3-2016, thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Để tham khảo bộ tài liệu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức BT của dự án thực tế đã được phê duyệt  năm 2016 bao gồm (Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT (.doc)  và tổng mức đầu tư- phương án tài chính (.PDF), các văn bản hướng dẫn thực hiện ( .PDF)). Có thể downloadtrực tiếp theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-ha-tang/bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

(nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi