Thiết kế điển hình kết cấu bó vỉa vát (23 x 26cm) và bó vỉa dải phân cách (18 x 53 cm) và (15 x 47cm)
Date published: 22.08.2014 | 10:48
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
50 EP

Thiết kế chi tiết kết cấu bó vỉa

Bộ bản vẽ thiết kế bó vỉa đúc sẵn (file Cad. DWG)

thiết kế điển hình cho kết cấu bó vỉa vát (23 x 26cm) và bó vỉa dải phân cách (18 x 53 cm) và bó vỉa loại (15 x 47cm)

Thiết kế chi tiết điển hình bao gồm:

1- Bó vỉa vát 23x26cm đúc sẵn áp dụng cho dạng đường thẳng chiều dài vỉa là 100cm, cho loại đường cong chiều dài vỉa 50cm

2- Bó vỉa dải phân cách gồm 2 loại

  + Loại 18x53cm và loại 15 x 47cm

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]