Gia cố mái ta luy bằng đá hộc + trồng cỏ, Gia cố mái ta luy bằng đá hộc xây, Gia cố mái ta luy khóa BTXM, Gia cố mái ta luy tạm BTXM, Gia cố mái ta luy trồng cỏ, Gia cố mái ta luy bằng kè đá hộc, gia cố,
Date published: 16.04.2015 | 10:27
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
35 EP

Bản vẽ chi tiết các dạng gia cố mái ta luy

Bản vẽ chi tiết các dạng gia cố mái ta luy hay sử dụng tại Việt nam, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công. Như:

- Gia cố mái ta luy bằng đá hộc + trồng cỏ

- Gia cố mái ta luy bằng đá hộc xây

- Gia cố mái ta luy khóa BTXM

- Gia cố mái ta luy tạm BTXM

- Gia cố mái ta luy trồng cỏ

- Gia cố mái ta luy bằng kè đá hộc

 Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]