TCVN 9239:2012 Chất thải rắn - quy trình chiết độc tính
0 EP
TCVN 9236:2012 Chất lượng đất - giá trị chỉ thị hàm lượng các chất vô cơ trong các nhóm đất chính ở việt nam - phần 1, 2, 3
0 EP
TCVN 8921:2012 Ống thép hàn chịu lực - thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn để phát hiện các khuyết tật tách lớp
0 EP
TCVN 8920-5:2012 hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 5: đo độ chính xác chuyển động
0 EP
TCVN 8920-4:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 4: đo tốc độ hàn
0 EP
TCVN 8920-3:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 3: đo các đặc tính dòng tia
0 EP
TCVN 8920-2:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 2: đo đặc tính điện áp gia tăng
0 EP
TCVN 8920-1:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 1: nguyên tắc và điều kiện nghiệm thu
0 EP
TCVN 7831:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió - phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
0 EP
TCVN 6862:2012 Chất lượng đất - xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - phương pháp rây và sa lắng Tiêu chuẩn/Moi truong
0 EP
Trang 1/38
1
... 38
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]