0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tổng luận về Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, bài học cho phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô lớn đã thu hút số lượng lớn dân số, đồng thời cũng đang đặt gánh nặng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng của các đô thị vốn đã đến hoặc quá tuổi thọ thiết kế. Sự quá tải về kết cấu hạ tầng kéo theo hàng loạt các vấn đề về môi trường, giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, ngập nước..., gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. Thêm vào đó, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập cũng đặt ra yêu cầu cho các đô thị phải nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh để thu hút các nguồn đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Đối mặt với nhu cầu giải quyết các vấn đề về đô thị hóa, tăng dân số, cùng với sự phát triển như vũ bão của các công nghệ điện, điện tử, số hóa, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo…, nhiều giải pháp công nghệ thông tin thông minh đã được nghiên cứu, phát triển nhằm nâng cao công tác quản lý đô thị.

- Mục tiêu của Tổng luận về Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, bài học cho phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam là: Để định hướng và giúp các quốc gia, đô thị, khu đô thị mới tránh được những rủi ro không đáng có, hướng tới cơ sở dữ liệu hợp nhất trên toàn cầu để có mặt bằng chung đánh giá, phát triển hệ thống quản trị ĐTTM. Giúp nâng cao năng lực thu thập, chia sẻ và phân tích dữ liệu phục vụ, kết nối chặt chẽ các lĩnh vực, giúp tận dụng nguồn lực con người, công nghệ, giải pháp để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, cũng như khuyến khích sự tham gia của cộng đồng khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Sự phát triển này hình thành xu hướng gọi là xây dựng “đô thị thông minh” (ĐTTM).

- Thời điểm xuất bản: tháng 5 năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh Tổng luận về Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, bài học cho phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

(qtrinh98-acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
  • Tags