0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.jpg)

- Huyện Kế Sách có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Sóc Trăng, có đầu mối giao thông thủy bộ rất quan trọng, là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp cùng với tài nguyên thiên nhiên đa dạng phong phú, Kế Sách có lợi thế để phát triển đa dạng các ngành sản xuất và dịch vụ.

- Với những thuận lợi và chính sách đầu tư cùng với sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân, trong những năm qua huyện Kế Sách đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, huyện cũng gặp không ít khó khăn, thách thức nhƣ chất lượng phát triển kinh tế - xã hội còn thấp; cơ sở vật chất còn hạn chế so với yêu cầu phát triển; hệ thống hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đồng bộ, kết nối hoàn thiện; tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác ở trình độ cao, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1847/QĐ-UBND Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

- Mục tiêu: Xây dựng thị trấn Kế Sách Phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thị trấn Kế Sách đến năm 2025 là đô thị loại IV; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng và cải tạo thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kế Sách, thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Xác lập các văn bản pháp lý về quản lý xây dựng theo quy hoạch. Làm cơ sở quản lý đô thị theo quy hoạch, triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đô thị, hấp dẫn các dự án đầu tư cho phát triển đô thị. Đầu tƣ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị hoàn chỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn huyện. Phát triển cân bằng, bền vững giữa vùng công nghiệp với cảnh quản chung. Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, bảo vệ môi trường cảnh quan.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

- Bản vẽ:

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi