0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
SketchUp-Phần 19-Exporting-Xuất ảnh từ SketchUp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SketchUp từ cơ bản đến nâng cao với các bài hướng dẫn được bố cục khoa học, minh họa đơn giản, rõ ràng, ngoài ra mỗi bài học sẽ có tài liệu thực hành như trong video hướng dẫn, giúp cho người học hoàn toàn có thể tiếp nhận được hết những nội dung trong bài học. (bnt)

Hệ thống bài học được chia làm 19 phần chính và các tiểu phần nhỏ như sau: 

Click “Tải bản đầy đủ” để tải về tài liệu thực hành.

(Click chọn bài tương ứng để học tập)

- Phần 5: Editing -- Các công cụ chỉnh sửa (5A-5B-5C-5D-5E-5F-5G-5H)
- Phần 7: Contextual Modelling -- Đối tượng và hoạt cảnh (7A-7B-7C-7D-7E)
- Phần 8: Tools In Depth -- Lines -- Công cụ chuyên sâu -- Đường Lines (8A-8B-8C)
- Phần 12: Edges On Faces -- Tạo và các cạnh trên bề mặt (12A-12B-12C-12D-12E)
- Phần 13: Architectural Tools -- Các công cụ cho kiến trúc sư (13A-13B)
- Phần 14: Surface Shaping Tools -- Các công cụ tạo bề mặt địa hình (14A-14B-14C)
- Phần 15: Styles -- Các kiểu diễn họa (15A-15B)
- Phần 17: Working With Color -- Đổ màu và gán vật liệu (17A-17B-17C)
- Phần 18: Importing -- Đưa các đối tượng vào Sketchup (18A-18B-18C)