0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng khu du lịch Bà Bể đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn   

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu du lịch Bà Bể đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02A: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02B: Bản vẽ tổng hợp hiện trạng các dự án

+ QH_03A: Bản vẽ hiện trạng các đường dây đường ống kỹ thuật

+ QH_03B: Bản vẽ hiện trạng đánh giá môi trường chiến lược

+ QH_04: Bản vẽ sử dụng đất

+ QH_05A: Bản vẽ phát triển không gian

+ QH_05B: Bản vẽ minh họa các công trình

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH_07A: Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_07B: Bản vẽ quy hoạch cấp nước

+ QH_07C: Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ QH_07D: Bản vẽ quy hoạch thông tin liên lạc

+ QH_07E: : Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải và VSMT

+ QH_08: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển giao thông

+ QH_09: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi