0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Y Dinh - Nguyễn Đình Quân - Hoàng Văn Thụ (Khu A1) và khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Hoàng Văn Thụ - Ngô Thì Sỹ - Trần Lê (Khu A2) phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Y Dinh - Nguyễn Đình Quân - Hoàng Văn Thụ (Khu Al) và khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Hoàng Văn Thụ - Ngô Thì Sỹ - Trần Lê (Khu A2) phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

- Khu vực lập đồ án có tổng diện tích 1.087.000m2 (108,7 ha). Trong đó: Khu vực A1 có diện tích 57,0 ha và Khu vực A2 có diện tích 51,7 ha. Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc: giáp đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đình Quân, Khu quy hoạch chỉnh trang dọc suối Cam Ly - Khu di tích thắng cảnh thác Cam Ly - Khu di tích lăng Nguyễn Hữu Hào. Phía Nam: giáp đường Huyền Trân Công Chúa, Ngô Thì Sỹ. Phía Đông: giáp đường Trần Lê, Pasteur. Phía Tây: giáp đường vành đai ngoài thành phố Đà Lạt (đường Y Dinh), Khu dân cư số 4.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 11 tháng 1 năm 2017

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Y Dinh - Nguyễn Đình Quân - Hoàng Văn Thụ (Khu Al) và khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Hoàng Văn Thụ - Ngô Thì Sỹ - Trần Lê (Khu A2) phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt. Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong toàn bộ khu vực, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP. Đà Lạt phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Y Dinh - Nguyễn Đình Quân - Hoàng Văn Thụ (Khu Al) và khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Hoàng Văn Thụ - Ngô Thì Sỹ - Trần Lê (Khu A2) phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Y Dinh - Nguyễn Đình Quân - Hoàng Văn Thụ (Khu Al) và khu vực đường Huyền Trân Công Chúa - Hoàng Văn Thụ - Ngô Thì Sỹ - Trần Lê (Khu A2) phường 4 và 5, thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi