0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Điều lệ quản lý

+ Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

+ QH_02: Bản vẽ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch phân lô

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH_08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH_09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch chiều cao

+ QH_11: Bản vẽ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

+ QH_12: Bản vẽ đánh giá tác động môi trường

+ QH_13: Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi