0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT-Phường Dữu Lâu-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

+ QH07: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH12: Bản đồ lộ giới xây dựng

+ QH13: Bản đồ thiết kế đô thị

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi