0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.jpg)

- Mạng lưới đường sắt Quốc gia luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải Việt Nam.

- Việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển đường sắt cho các thời kì từ 2010-2020 và sau 2020-2030 đã được nghiên cứu và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo các Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 20/11/2008, Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10/09/2009 và gần đây nhất là Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/08/2015 về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1769/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Thời điểm báo cáo: Năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi