0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung đô thị du lịch Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung đô thị du lịch Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2030 bao gồm phần:

Bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 5617x3973 pixel)

        1. Các bản vẽ

- QH-01: Sơ đồ vị trí-Mối liên hệ vùng và điều kiện tự nhiên

- QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

- QH-03: Sơ đồ phân tích tiền đề phát triển-Ý tưởng quy hoạch và cơ cấu phát triển đô thị

- QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- QH-06: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu trung tâm đô thị du lịch Sapa (Sơ đồ vị trí-Mối liên hệ và đánh giá hiện trạng tổng hợp)

- QH-07: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu trung tâm đô thị du lịch Sapa (Sơ đồ ý tưởng phân khu chức năng)

- QH-08: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu trung tâm đô thị du lịch Sapa (Các bản vẽ minh họa quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị)

- QH-09: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu ở kết hợp dịch vụ du lịch Ô Quý Hồ (Sơ đồ vị trí-Mối liên hệ và đánh giá hiện trạng tổng hợp)

- QH-10: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu ở kết hợp dịch vụ du lịch Ô Quý Hồ (Sơ đồ ý tưởng và sơ đồ cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất)

- QH-11: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu ở kết hợp dịch vụ du lịch Ô Quý Hồ (Các bản vẽ minh họa quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị)

- QH-12: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu du lịch nghỉ dưỡng Thung lũng vàng (Sơ đồ vị trí-Mối liên hệ và đánh giá hiện trạng tổng hợp)

- QH-13: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu du lịch nghỉ dưỡng Thung lũng vàng (Sơ đồ ý tưởng phân khu chức năng)

- QH-14: QH chi tiết và Thiết kế đô thị khu du lịch nghỉ dưỡng Thung lũng vàng (Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan-Thiết kế đô thị)

- QH-15: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

- QH-16: Sơ đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện

- QH-17: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi